Công tác Đảng, chính trị

Ngày 31-3-2022, Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn đã tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ chờ hưu, điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí là trưởng, phó phòng, thuộc khối văn phò...

Xem chi tiết

Sáng ngày 03/8, Thường vụ đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho sỹ quan cao cấp cho cán bộ. Đại tá Nguyễn Ki...

Xem chi tiết

“Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta p...

Xem chi tiết

Ngày 07-4-2021, tại TPHCM, Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư và cán bộ chính trị trực...

Xem chi tiết