Công tác Đảng, chính trị

Sáng 3-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và ...

Xem chi tiết

Sáng 2-4, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban nhiệm vụ huấn luyện Quý 1 năm 2019. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Th...

Xem chi tiết

Tổng công ty Thái Sơn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho Sĩ quan,...

Xem chi tiết