Ngày 22-4-1991, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 128/QĐQP thành lập Công ty Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Nhiệt đới (tên giao dịch là Tropico), đơn vị tiền thân của Tổng công ty Thái Sơn hiện nay, thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Xô. Nhiệm vụ chủ yếu là ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Xô (nay là Việt – Nga) và các cơ quan khoa học trong nước và nước ngoài về lĩnh vực kinh tế, quốc phòng. Cơ sở vật chất ban đầu của Tổng công ty chỉ là căn nhà cấp bốn và lực lượng chỉ vài chục nhân sự.

Trước yêu cầu phát triển nhiệm vụ, ngày 03/8/1993 Bộ Quốc phòng quyết định thành lập lại Công ty Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Nhiệt đới (Tropico) và chuyển Trung tâm dịch vụ du lịch thương mại (Tropic Tours) thành Công ty Thương mại du lịch Đại Nam (Datexim), thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Ngày 15/4/1996 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 502/QĐ-BQP sáp nhập Công ty Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Nhiệt đới với Công ty Thương mại và du lịch Đại Nam, thành Công ty Thái Sơn (Thasimex) thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, ngày 07/9/2006, Công ty Thái Sơn được Bộ Quốc phòng quyết định chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Bằng nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, ngày 09/02/2010 theo Quyết định số 419/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty Thái Sơn vinh dự được chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Tổng công ty Thái Sơn, hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con và ngày 26/7/2011 theo Quyết định 2666/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng công ty được điều chuyển nguyên trạng từ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tổ chức hiện nay gồm: 23 cơ quan, đơn vị thành viên, 11 công ty con, 13 công ty liên doanh liên kết, với trên 5000 cán bộ, công nhân viên chức lao động; triển khai hoạt động nhiều nghành nghề trên phạm vi toàn quốc và một số thị trường tiềm năng ở nước ngoài, cơ sở vật chất khang trang, với giá trị tài sản hàng nghìn tỷ đồng;

Trong 22 năm qua, cùng với toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Tổng công ty Thái Sơn, đã tích cực thực hiện chủ trương tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chức năng của một “Đội quân công tác và Đội quân sản xuất”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn quan tâm xây dựng tổ chức, đã triển khai thành lập nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc, tham gia góp vốn thành lập nhiều công ty cổ phần, trong đó là cổ đông chi phối ở nhiều công ty lớn. Đồng thời chủ động, liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài quân đội để đẩy nhanh tiến trình phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty luôn đạt tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn mọi mặt, hoàn thành tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách với Nhà nước và cấp trên.Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống cán bộ, công nhân viên được cải thiện; cơ sở vật chất của Tổng công ty được nâng cấp khang trang, vị thế và uy tín của Tổng công ty không ngừng được nâng cao.

                               52d1bde5-fcf5-45ae-9c64-b4062705d92e   

Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, 22 năm qua Tổng công ty Thái Sơn luôn quan tâm phát triển lực lượng, thực hiện có hiệu quả chính sách quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo sắp xếp bố trí lao động hợp lý. Làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, đến nay Tổng công ty có 98,6% cán bộ có trình độ đại học và trên đaị học. Lực lượng công nhân trong biên chế đều có trình độ chuyên môn và tay nghề khá.

Thường xuyên chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên.

Trong công tác xây dựng đơn vị, Tổng công ty luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định của cấp trên và nội quy, quy chế của đơn vị. Duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, và pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định chính trị trong đơn vị, thiết thực triển khai hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng, đến nay Tổng công ty có 3 công đoàn cơ sở; 4 Công đoàn cơ sở thành viên và 2 Đoàn cơ sở. Có 10 Hội Phụ nữ cơ sở. Các tổ chức quần chúng triển khai tốt các phong trào thi đua; kết quả phân loại các tổ chức quần chúng hàng năm đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc. Tổng công ty luôn đạt vững mạnh toàn diện.

  Cùng với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận và công tác chính sách xã hội. Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ đền ơn, đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tổng số tiền ủng hộ 5 năm gần đây 14,2 tỷ đồng (riêng năm 2012: 4,2 tỷ đồng).

Tổ chức hiệu quả hoạt động kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào của địa phương, góp phần tăng cường thắt chặt mối đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân khen ngợi.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ: Từ một Chi bộ ban đầu chỉ có 8 đảng viên, đến nay đã trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, ngày 17/8/2011 Đảng bộ Tổng công ty được điều chuyển về trực thuộc Quân ủy Trung ương theo Quyết định số 342QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Hiện nay Đảng bộ có 02 Đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở; 14 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở với hơn 250 đảng viên. Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành Đảng bộ đã vững vàng lãnh đạo Tổng công ty vượt qua khó khăn, thử thách giành nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đánh giá phân tích chất lượng hàng năm, Đảng ủy và Đảng bộ Tổng công ty đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Trải qua 22 năm kiên trì thực hiện phương châm hành động “Tiên phong là người lính” Tổng công ty Thái Sơn đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vững bước phát triển cả về thế và lực, viết lên trang sử tự hào cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Tổng công ty, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các Bộ, Ban, nghành Trung ương và các địa phương tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

       Được Chủ tịch nước tặng 01 Huân chương lao động hạng ba, 01 Huân chương lao động hạng nhì, vì “ đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2000 – 2004 và giai đoạn 2005 – 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”.

 Được tặng 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng; 7 Bằng khen của Tổng cục Chính trị; 10 Bằng khen của TTNĐ Việt – Nga và 2 Bằng khen của UBND Tp. Hồ Chí Minh.

Được tặng 1 Cờ thi đua của Chính phủ;  3 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 2 Cờ thi đua của TCCT; 2 Cờ thi đua của UBND Tp. Hồ Chí Minh tặng “Đơn vị có thành tích xuất sắc 10 năm xây dựng và phát triển 1996 – 2006” và “ 20 năm xây dựng, phát triển 1991 – 2011”;  5 Cờ thi đua của TTNĐ Việt – Nga và đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng giải thưởng “Vì sự nghiệp tiến bộ xã hội và phát triển bền vững” năm 2006 ; Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại Việt Nam – WTO  tặng giải thưởng “Quả cầu vàng 2007” và Chương trình người lính với hội nhập lần thứ hai tặng Giải thưởng vàng “Doanh nghiệp nổi tiếng thời mở cửa và hội nhập” năm 2009.

Đảng bộ Tổng công ty đã được tặng: 2 Cờ của Quân ủy Trung ương về “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2001 – 2005” và “ 2005 – 2009”. Năm 2011 được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí công sản bình chọn tôn vinh là Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ nhất”.

            Cùng với các giải thưởng của tập thể Tổng công ty còn có hàng chục đơn vị thành viên và hàng trăm cá nhân được Đảng, Nhà nước, Quân đội; các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương tặng các phần thưởng cao quí. Thành tựu mà Tổng Công ty Thái Sơn đạt được 22 năm qua luôn gắn liền với thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và được tạo dựng bởi những nguyên nhân đó là:

Tổng công ty luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng uỷ, Chỉ huy Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga; sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của các Bộ, Ban, Ngành, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đối tác, bạn hàng trong nước và nước ngoài.

Tập thể Đảng uỷ, chỉ huy Tổng Công ty đoàn kết, chủ động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò phụ trách của từng cá nhân.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, an tâm tư tưởng, đoàn kết, có quyết tâm xây dựng đơn vị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tổng công ty thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng chuẩn mực nếp sống văn hoá công sở và triển khai thực hiện tốt nếp sống văn hóa ấy trong tất cả các hoạt động của đơn vị.

Năm 2012 mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, sức cạnh tranh còn thấp; lạm phát còn cao; SXKD của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn…; thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều bất ổn khó lường; địa bàn hoạt động của Tổng công ty phân tán rộng, đã trực tiếp ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Song bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, Tổng công ty vẫn vững bước phát triển. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tổng doanh thu:              1.988.799.000.000  đồng ( đạt 102% KH);

Nộp ngân sách:                 82.001.929.100 đồng  (đạt 100% KH);

Lợi nhuận:                        91.582.000.000 đồng ( đạt 101% KH);

Thu nhập bình quân:       6.500.000 đồng/người/tháng ( đạt 100% KH).

Trong năm 2012 Đảng bộ đã lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Chỉ đạo các phòng chức năng chủ động quan hệ với các nhà máy quốc phòng của LB Nga, Ucraina, Belarus, các nước Đông Âu và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, các Quân chủng, Binh chủng, triển khai nhập khẩu trang thiết bị quốc phòng đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác đầu tư, tăng cường khai thác có hiệu quả các dự án đang kinh doanh như Trung tâm thương mại Thái Sơn, toà nhà Scetpa, Trung tâm Bowinng Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh, nhà A2 Phạm Hùng; các dự án đang triển khai như dự án Căn hộ và chung cư 20 Cộng Hòa, dự án 18H Cộng Hòa và các dự án đang xúc tiến như khảo sát lập dự án tiền khả thi xây dựng nhà máy nhiệt điện 660MW tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; dự án làm đường BT quốc lộ 14, Bình Phước, dự án đầu tư trồng 20.000 ha cao su tại Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, Tổng công ty còn được Nhà nước và Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho thực hiện nhiều công trình trọng điểm, trong đó có nhiều công trình ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa như: Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng, Đường vào các Đồn Biên phòng, Đường kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Chỉ đạo Trung tâm dạy nghề Thái Sơn đẩy mạnh công tác tiếp thị chiêu sinh học viên, mở rộng liên kết đào tạo các đối tượng chính sách, quân nhân phục viên, xuất ngũ, con em thương binh, bệnh binh. Phối hợp với Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Công binh hoàn thành tốt chương trình huấn luyện kỹ thuật rà phá bom mìn cho cán bộ, công nhân viên đảm bảo các điều kiện cần thiết để Bộ Quốc phòng cấp phép rà phá xử lý bom mìn vật liệu nổ cho Tổng công ty.

Hoạt động liên doanh, liên kết thu được nhiều kết quả, đặc biệt là Công ty TNHH Phát triển  khu công nghiệp Long Bình (LOTECO), hoạt động ngày càng hiệu quả, năm 2012 lợi nhuận đạt trên 4 triệu USD, Công ty Cổ phần gạch men Ý – Mỹ, nhiều năm liền giữ vững được thương hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, giải quyết được công ăn việc làm, đảm bảo được đời sống của người lao động.

kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo Tổng công ty khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra; xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm việc làm và cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách.

Năm 2013 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đó là: Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng nước ta. Tình hình bất ổn của kinh tế thế giới tiếp tục tác động đến nền kinh tế nước ta và hoạt động của Tổng công ty.

Trong giai đoạn mới, Tổng công ty xác định những định hướng cụ thể phải tập trung thực hiện đó là:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định  của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhiệm vụ trên giao. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, thường xuyên kiện toàn lực lượng theo Biểu tổ chức biên chế đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt và vận hành hiệu quả mô hình hoạt động theo hình thức công ty mẹ, công ty con. Phấn đấu trở thành Tổng Công ty mạnh của Bộ Quốc phòng và của Nhà nước.

2. Tập trung phát triển bền vững các lĩnh vưc mũi nhọn đó là: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhập khẩu trang thiết bị quốc phòng; đầu tư kinh doanh hướng vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; xây dựng cơ bản và lĩnh vực đào tạo nghề, đồng thời sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao. Phấn đấu sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo“chất lượng, hiệu quả, an toàn và bền vững”, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu nộp ngân sách cho Nhà nước và cấp trên.

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ truyền thống, nhất là các sản phẩm xử lý môi trường, vật liệu bảo vệ, y dược, đồng thời ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm công nghệ mới, mở rộng thị trường tiêu thụ trên cơ sở khai thác thế mạnh hiện có. Xây dựng và phát triển thương hiệu ở nước ngoài, trước mắt tập trung vào thị trường Liên bang Nga, các nước SNG và Cam Pu Chia.

4. Tăng cường phát triển tiềm lực, bao gồm đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi, tinh thông nghiệp vụ, cùng với phát triển vật chất đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đến năm 2015 có đủ sức cạnh tranh trong nước và nước ngoài.

5. Kết hợp hài hoà việc phát triển sản xuất kinh doanh gắn với không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên lao động và dung hòa với lợi ích của cả cộng đồng. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, cùng các địa phương chăm lo giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động, đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ, làm tốt công tác dân vận, xoá đói, giảm nghèo và công tác đền ơn, đáp nghĩa.

6. Nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng, nhất là ở các đơn vị trực thuộc và các công ty cổ phần. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. và tiết tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Tổng công ty vững mạnh toàn diện.

22 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Thái Sơn đã khẳng định bản lĩnh và ý chí của người lính, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là 22 năm nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và người lao động, để viết lên truyền thống vẻ vang của Tổng công ty.

Trong ngày vui hôm nay, thay mặt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Tổng công ty Thái Sơn, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, các cơ quan, cùng chính quyền và nhân dân các địa phương và bạn bè khắp nơi đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho Tổng công ty trong những năm qua. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã từng tham gia xây dựng Tổng công ty qua các thời kỳ và trân trọng những thành tích tốt đẹp mà Tổng công ty đã đạt được trong suốt 22 năm qua.

Chặng đường phía trước của Tổng công ty có nhiều thuận lợi, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Thái Sơn, nguyện: đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để vượt qua.

Ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty. Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của cấp trên. Tăng cường đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu xuyên suốt, bảo đảm cho sự phát triển của Tổng công ty, trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Quyết tâm xây dựng Tổng công ty Thái Sơn phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, góp phần tích cực vào xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng phồn vinh./.