Công tác Đảng, chính trị

Tổng công ty Thái Sơn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho Sĩ quan,...

Xem chi tiết

Ngày 29/11/2011, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (VietNam Report) kết hợp với Báo điện tử VietNamNet công bố bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn ...

Xem chi tiết

Theo Công văn số: 3835/BQP-CTC ngày 04/12/2012 của Bộ Quốc phòng về việc công bố công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2011. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái S...

Xem chi tiết

Theo bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 công bố ngày 11/12/2012, Tổng công ty Thái Sơn (Thaison Group) đã vinh dự được xếp hạng thứ...

Xem chi tiết