Công tác Đảng, chính trị

Tổng công ty Thái Sơn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho Sĩ quan,...

Xem chi tiết

Theo bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 công bố ngày 11/12/2012, Tổng công ty Thái Sơn (Thaison Group) đã vinh dự được xếp hạng thứ...

Xem chi tiết

Ngày mồng 9 Tết, lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn – BQP đã tổ chức một đoàn công tác đi thăm, chúc tết kiểm tra tình hình của các phòng ban và tình hình hoạt động sản xu...

Xem chi tiết