Địa điểmtỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tưCông ty TNHH Phát triển KCN Long Bình

Tên và số hợp đồng:

Hình thức hợp đồngNhà thầu thi công xây lắp

Giá trị hợp đồng52.102.000.000 đ

Thời gian thực hiệnnăm 2008 -2009