Địa điểmtỉnh Bình Phước

Chủ đầu tưBan quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Tên và số hợp đồng: 150/2014/HĐTC-Đ ngày 10/5/2014

Hình thức hợp đồngNhà thầu thi công xây lắp

Giá trị hợp đồng: 133.537.421.600 đ

Quy mô dự án:

+ Loại công trìnhcấp III đồng bằng

Thời gian thực hiện: từ 2014 ÷2015