Địa điểmTỉnh Ninh Thuận

Chủ đầu tưBan quản lý dự án an toàn giao thông/Bộ GTVT

Tên và số hợp đồngHợp đồng xây lắp số 082013/TSPMUTT-RD-TS-FACIFIC ngày 5/12/2013

Gói thầuXây lắp số 1 Km 1561+134 –Km 1573+350

Hình thức hợp đồngNhà thầu thi công xây lắp

Giá trị hợp đồng: 217.459.220.229 đ, trong đó giá trị Tổng công ty Thái Sơn thi công là: 65.629.965.488 đ

Quy mô dự án:

+ Loại công trình: Cấp III đồng bằng

+ Vận tốc thiết kế: 80Km/h.

Thời gian thực hiện: 05/12/2012  ÷ năm 2015