Địa điểmtỉnh Kon Tum

Chủ đầu tưBan quản lý dự án 47/Bộ Tổng tham mưu

Tên và số hợp đồngHợp đồng số 394/HĐTC-XD ngày 18/12/2008 về việc thi công xây dựng đường TTBG đồn 665 Đắk BLô tỉnh Kon Tum

Hình thức hợp đồngNhà thầu thi công xây lắp

Giá trị hợp đồng51.555.000.000 đ

Quy mô dự án:

+ Loại công trình: Cấp VI miền núi

Thời gian thực hiện2008 -2014