Tin nội bộ

Chiều ngày 13 – 12 – 2019, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Thái Sơn tổ chức bình xét phong trào thi đua quyết thắng nhằm khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoà...

Xem chi tiết

Ngày 29 – 11 – 2019, Tổng công ty Thái Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019 và Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp th...

Xem chi tiết

Ngày 23 – 11 – 2019, Thượng tá Bùi Tiến Minh – Phó chủ nhiệm Chính trị đại diện lãnh đạo Tổng công ty trao tặng và bàn giao nhà tình nghĩa cho Ông Bùi Văn Đoạt, gia đì...

Xem chi tiết

Ngày 24 – 11 – 2019, Đại tá Nguyễn Kim Thọ - Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty tham dự buổi đi bộ đồng hành...

Xem chi tiết