Ngày 6/01/2012, Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng  kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phùng Danh Thắm
Ngày 6/01/2012, Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng  kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phùng Danh Thắm – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị , Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những thành công, phân tích những hạn chế, khó khăn, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, đảm bảo phát triển và tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Việt Nam cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thái Sơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, Tổng công ty Thái Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được đảm bảo, ổn định và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt từ tháng 9/2011, Tổng công ty Thái Sơn đã được điều chuyển từ trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổng công ty Thái Sơn.

Với những thành tích đã đạt được, Tổng Công ty Thái Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2011; Đảng bộ Tổng Công ty được Ban Tổ chức Trung ương Đảng tôn vinh tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong khối doanh nghiệp cả nước; Đồng chí Chủ tịch – Tổng Giám đốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Bộ Quốc phòng tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.