Sau khi tiếp nhận một số đơn vị, Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) đã xúc tiến việc tái cơ cấu, tinh giản biên chế, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo nhóm, ngành nghề chuyên môn, tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy thế mạnh và mở rộng phương thức huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh.

Tổng Công ty (TCT) Thái Sơn là doanh nghiệp kinh tế – quốc phòng, hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP-AN) và một phần nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SX,KD). Năm 2011, TCT Thái Sơn phát triển thành TCT trực thuộc Bộ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Điều đó tạo thuận lợi cho TCT có điều kiện mở rộng hơn nữa quy mô và vị thế trên thị trường cũng như mở ra nhiều cơ hội trong hội nhập. Tuy nhiên, cơ chế quản lý chưa theo kịp với sự phát triển, mở rộng SX,KD; nhân sự làm việc tại các doanh nghiệp có vốn góp của TCT chưa đồng đều; kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, TCT Thái Sơn đã lập Đề án và tích cực triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, nhằm xây dựng một hệ thống tổ chức quản lý hợp lý hơn; trong đó, tập trung định hướng hoạt động vào các ngành nghề kinh doanh chính, phù hợp với chiến lược phát triển và nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao cho TCT.

Thực hiện chủ trương đó, TCT xác định: phải tái cơ cấu toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty thành viên; duy trì tốc độ tăng trưởng và tạo bước đột phá về ngành nghề SX,KD để TCT phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực SX,KD chính là: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ; nhập khẩu trang, thiết bị quân sự phục vụ quốc phòng; đầu tư kinh doanh bất động sản; xây dựng các công trình quốc phòng và dân sinh; kinh doanh xuất, nhập khẩu thủy, hải sản, hàng nông sản; rà phá, xử lý bom mìn, vật liệu nổ và đào tạo nghề, v.v.

Để cụ thể hóa chủ trương đó, TCT đã và đang rà soát lại mục tiêu phát triển và hoàn thiện các chiến lược phát triển, kế hoạch SX,KD và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP-AN và môi trường hoạt động, bảo đảm cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch SX,KD của TCT. Trong quá trình tái cơ cấu, TCT chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh, gọn, phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ và tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của bộ máy lãnh đạo, quản lý đối với mọi hoạt động của TCT.

Ngay từ khi tiếp nhận Công ty Phát triển khu công nghiệp Long Bình (LOTECO) và Công ty Xây lắp 394, TCT đã tiến hành rà soát, đánh giá công tác quản lý và sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, nhằm giúp TCT khắc phục các khó khăn, tăng hiệu quả doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh để vượt qua khủng hoảng. Lãnh đạo, chỉ huy TCT đã xây dựng Đề án, chủ động các giải pháp tái cấu trúc TCT và các công ty con, công ty liên kết của TCT. Trên cơ sở đó, TCT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển đổi TCT và các công ty thành viên thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông qua việc xử lý vốn, tài sản, tài chính, lao động; xác định lại vốn điều lệ, đăng ký kinh doanh và đăng ký quyền sở hữu tài sản. Theo đó, TCT đã đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ và thi công xây lắp; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và ngành hàng kinh doanh mới; đầu tư vào lĩnh vực rà, phá bom mìn, vật nổ; tăng cường triển khai lĩnh vực chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học – kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện rút vốn, thoái vốn ở 5 công ty con và 4 công ty liên kết; cấu trúc lại bộ máy tổ chức của khối văn phòng công ty mẹ; ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ, quản lý chi tiêu, cắt giảm 4 ngành nghề kinh doanh, ngưng và tạm ngưng 3 dự án đầu tư,… Với phương châm không để quá trình chuyển đổi cơ cấu và mô hình tăng trưởng ảnh hưởng đến SX,KD và nhiệm vụ QP-AN, TCT đã xây dựng Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ; Quy chế Điều hành của Tổng giám đốc TCT; Quy chế Kiểm soát nội bộ, quản lý hoạt động của các chi nhánh, từng bước hình thành hệ thống quy chế quản trị theo hướng phù hợp với các thông lệ quản trị tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng cao chuẩn mực, tính minh bạch trong các hoạt động của TCT. Mặt khác, TCT chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh quy mô, cấu trúc của các công ty, đơn vị thành viên theo hướng tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt. Nhờ đó, giai đoạn 2010 – 2012, TCT đã tiết kiệm chi tiêu hàng chục tỷ đồng.

Điển hình trong việc tái cơ cấu, tổ chức lại SX,KD là: Công ty xây lắp 394 và Công ty LOTECO. Khi TCT nhận Công ty Xây lắp 394 từ Binh đoàn 11 về, có số nợ lũy kế gần 100 tỷ đồng, nhưng đã được TCT xử lý hết nợ, tái cơ cấu, tổ chức lại bộ máy; sau hơn 5 năm sáp nhập về TCT, Công ty Xây lắp 394 có doanh thu trên 300 tỷ đồng, lãi bình quân hằng năm 7 tỷ đồng. Riêng Công ty LOTECO, khi sáp nhập từ Công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) về TCT Thái Sơn, có số nợ lũy kế gần 20 triệu USD. Ngoài việc xử lý số nợ của Công ty LOTECO, TCT còn giữ được 100 ha đất cho Bộ Quốc phòng; ổn định về tổ chức, biên chế; hoạt động SX,KD ngày càng phát triển, lãi hằng năm trên 3 triệu USD, doanh thu năm sau cao hơn năm trước và đã khẳng định được uy tín của Công ty với các chủ đầu tư; đời sống của người lao động ngày càng được nâng lên; được cấp trên và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hiện nay, TCT Thái Sơn đang tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 theo Quyết định 339/QĐ-TTg và Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở kiện toàn về cơ cấu tổ chức hợp lý, Đảng ủy, Ban Giám đốc TCT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng hoàn thành và vận hành có hiệu quả hệ thống Quy chế Quản lý và xây dựng chiến lược phát triển SX,KD của TCT giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020; trong đó, chú trọng xây dựng các sản phẩm, lĩnh vực hoạt động chủ lực mang thương hiệu Thái Sơn. TCT tuân thủ định hướng phát triển kinh tế của Bộ Quốc phòng đối với doanh nghiệp quân đội: Phát triển kinh tế, đồng thời coi trọng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế quốc phòng và QP-AN. Theo đó, TCT tập trung đầu tư mạnh vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật: xử lý chất thải và nguồn nước sinh hoạt; chế phẩm sinh học ứng dụng phục vụ nuôi trồng thủy sản; rà phá và xử lý bom mìn, vật nổ. Bên cạnh các sản phẩm từ ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xử lý chất thải, nước thải, hệ thống cấp nước; cá khô xuất khẩu; thủy hải sản đông lạnh xuất khẩu; hóa chất, TCT còn phát huy hiệu quả, thế mạnh về xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở hạ tầng, đã đầu tư, triển khai nhiều dự án như: Dự án khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè; dự án khu dân cư phường 17, quận Gò Vấp; Trung tâm xúc tiến thương mại và triển lãm quân đội, quận Tân Bình; siêu thị Maximmax, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; khu biệt thự cao cấp SunShine Hill tại Mũi Né, tỉnh Bình Thuận,… Bên cạnh đó, TCT đã tổ chức thi công nhiều công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi; đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương; công trình mở rộng quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ và nhiều công trình ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,… Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và sự biến động về giá cả của thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể, nhưng trong 3 năm (2011 – 2013), TCT đã chủ động chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt các dự án có giá trị kinh tế cao, như: Dự án căn hộ và chung cư tại 20 Cộng Hòa (thành phố Hồ Chí Minh), Dự án Nhà A2 Phạm Hùng (thành phố Hà Nội). Đồng thời, TCT chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức lực lượng triển khai thi công nhiều công trình quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, như: Đường tuần tra biên giới, các công trình của Bộ đội Biên phòng và Vùng 5 Hải quân tại huyện đảo Phú Quốc, Đồn Biên phòng Hòn Khoai tỉnh Kiên Giang,… Những công trình, dự án trên không chỉ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường QP-AN trên từng địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, TCT đã chủ động thực hiện chính sách đa dạng hóa ngành nghề và mở rộng thị phần, thị trường kinh doanh; triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường nước ngoài (Nga, U-crai-na, Lào, Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po,…). Trong 2 năm (2011 – 2012) liên doanh với Công ty N&M, TCT Thái Sơn đã đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Cầu Vồng tại thành phố Kiev, U-crai-na. Cùng với việc ứng dụng và chuyển giao thành công các kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và một số công nghệ tiên tiến, TCT còn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển giao công nghệ và nhập khẩu vật tư, trang thiết bị quân sự theo chỉ đạo của cấp trên.

Gắn liền với phát triển SX,KD, TCT Thái Sơn còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, lấy đó làm mục tiêu, phương hướng phát triển lâu dài của TCT. Vì thế, việc tái cơ cấu của TCT cũng hướng tới mục tiêu trên. Hằng năm, TCT đều hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo quy định. Với tinh thần “Tiên phong là người lính”, TCT đã và đang tích cực hợp tác với các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều dự án về quốc phòng; kết hợp giữa nhiệm vụ QP-AN với SX,KD. Hiện nay, TCT tập trung thi công hoàn thành các công trình quốc phòng đang triển khai, như: Đường tuần tra biên giới ĐakBLo – Kon Tum; các đồn Biên phòng; các đơn vị Hải quân và Cảnh sát biển tại Cam Ranh, Phú Quốc, Bà Rịa – Vũng Tàu và các công trình xây dựng ngoài Quân đội,… Bên cạnh việc thực hiện tốt các dự án về quốc phòng, các công ty, đơn vị thành viên của TCT còn tích cực phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong TCT luôn giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, tích cực giúp đỡ nhân dân và biết dựa vào nhân dân để vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, kết quả SX,KD của TCT Thái Sơn luôn đạt tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế cao, chất lượng tốt, an toàn mọi mặt, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và cấp trên. Thông qua tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động QP-AN và SX,KD đời sống cán bộ, công nhân viên được cải thiện; vị thế và uy tín của TCT không ngừng được nâng cao.

Với những thành tích đạt được, TCT đã được Nhà nước, Quân đội và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có Giải thưởng “Quả cầu vàng” do Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại Việt Nam – WTO 2008; Giải thưởng vàng “Doanh nghiệp nổi tiếng thời mở cửa và hội nhập” (năm 2009); 1 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010); 1 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là tiền đề, là nguồn động viên để TCT tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực và hiệu quả SX,KD, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN được giao, xứng đáng với danh hiệu “Tiên phong là người lính”.

Đại tá PHÙNG DANH THẮM

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân