Tin nội bộ

Ngày 09/01/2020, Đại tá Phạm Gặp – Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty vinh dự đại diện nhận danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019. Công ty cổ phầ...

Xem chi tiết

Sáng ngày 05 – 02 – 2020, Tổng công ty Thái Sơn tổ chức buổi ký kết hợp tác toàn diện với tập đoàn Bamboo Capital.

Xem chi tiết

Sáng ngày 3 – 2 – 2020, Đại tá Phạm Gặp – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì cùng đoàn cán bộ cấp trưởng, phó phòng, ban chức năng, ban giám đốc công ty ...

Xem chi tiết

Kính chúc đại gia đình Thái Sơn một năm mới tràn đầy hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực.

Xem chi tiết