Tin nội bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 285/HD-CT ngày 23/02/2017 của Tổng cục Chính trị về hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ I...

Xem chi tiết

Nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toà...

Xem chi tiết

Tổng công ty Thái Sơn tham gia chương trình “Đi bộ đồng hành vì người nghèo năm 2018”

Xem chi tiết

Hưởng ứng tinh thần Ngày Quốc khánh 2-9 nước CHXHCN Việt Nam, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI nhiệm kỳ 2017-2022, vào ngày 22...

Xem chi tiết