Tổng công ty Thái Sơn tổ chức khai xuân, lì xì tết ngày làm việc đầu tiên năm mới Xuân Tân Sửu 2021.
Theo thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh: …“Năm Canh Tý 2020 vừa đi qua với biết bao nhiêu các sự kiện trọng đại đáng nhớ, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, rực rỡ. Trong năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển; chính trị xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điểm nhấn là vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội; chuẩn bị và tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao”.
Với khí thế đầu xuân mới, Đảng ủy – Ban Tổng giám đốc Tổng công ty mong muốn với tinh thần “Tiên phong là người lính” mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động phát huy thế mạnh sẵn có, tăng cường mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Ban Tổng Giám đốc lì xì cán bộ, nhân viên, người lao động:


Thực hiện: XUÂN TRƯỞNG