Với mục tiêu tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ vốn là một trong những lĩnh vực kinh tế thế mạnh của Tổng công ty Thái Sơn, vừa qua, Tổng công ty Thái Sơn đã có buổi làm việc với Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc – Đông Nam Á (KOAECA) và Công ty Cellwin Cosmedi Korea.


“Trong buổi làm việc ba bên đã cùng trao đổi, thảo luận về việc hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực : Hợp tác kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng chiết xuất từ tế bào gốc; Hợp tác đầu tư tài chính cho dự án phát triển đồng tiền điện tử ABCcoin tại Việt Nam; Tư vấn, đào tạo và phát triển các nguồn lực lao động nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động tại các nước tiên tiến trên Thế Giới. Sau quá trình bàn bạc, thảo luận, cả ba bên Tổng công ty Thái Sơn, Hiệp hội KOAECE và Công ty Cellwin Cosmedi Korea cùng nhận định rằng việc hợp tác toàn diện cả ba dự án trên không chỉ đạt hiệu quả kinh tế cao mà còn có ý nghĩa thiết thực về mặt xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Hàn khi được triển khai. Các bên đã cùng thống nhất ký kết một thỏa thuận hợp tác thực hiện đồng thời 3 dự án trên trong ngày 12/05/2017 tại văn phòng trụ sở Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng”

Tham gia buổi Lễ ký kết có thành viên Ban lãnh đạo và đại diện của các bên là Tổng công ty Thái Sơn và Hiệp hội KOAECA cùng với Công ty Cellwin Cosmedi Korea.