Ngày 11-11, Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ các doanh nghiệp quân đội đảm bảo thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, doanh nghiệp phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí Trung tá Cung Đình Minh, Phó Tổng giám đốc chủ trì và chỉ đạo tại điểm cầu Tổng công ty.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị các chuyên đề về Bảo hộ và quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và chuyên đề về Bộ luật lao động năm 2019, những quy định mới và cách áp dụng, xử lý tình huống trong thực tiến đối vơi doanh nghiệp.


Buổi tập huấn còn được các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp dựa trên công nghệ có sở hữu trí tuệ, được các chuyên gia đến từ Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Lao động thương binh - xã hội giải đáp các thắc mắc về sở hữu trí tuệ trong việc đăng ký, thủ tục tại doanh nghiệp, đơn vị mình và được giới thiệu các điểm mới về hợp đồng lao động, tiền lương cũng như các vấn đề được các đơn vị và doanh nghiệp quan tâm.
Bài và anh: XUÂN TRƯỞNG