Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá: 132.000CP của Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty CP Đầu tư Truyền thông và Giải trí Thái Sơn.

Trong đó 2.000CP chưa góp vốn.
GKĐ: 1.300.000.000đ, tương đương 10.000đ/CP đối với 130.000CP đã góp vốn, chưa VAT.  
Người có TSĐG: Tổng Cty Thái Sơn, ĐC: 3 Đường 3/2, P.11, Q.10, Tp.HCM.
Nơi có TSĐG: Cty CP ĐT Truyền thông và Giải trí Thái Sơn
Tiền đặt trước: 10% GKĐ. 
Các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia ĐG theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của PL có liên quan liên hệ Cty ĐG để mua và đăng ký ĐG từ ngày 22/3/2021 đến ngày 09/4/2021, trong giờ hành chính. 
TG nộp tiền đặt trước, nộp phiếu tham dự ĐG: Ngày 09/4/2021, ngày 10/4/2021 và ngày 12/4/2021, trong giờ hành chính.
Đấu giá: Lúc 15h00 ngày 13/4/2021 tại số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM. 
Chi tiết liên hệ: 0902172692.