Năm 2020 nền kinh tế của nước ta chịu ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona (COVID-19) bùng phát mạnh mẽ, diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo Tổng cục thống kê GDP quý IV tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2020. Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình ổn định, phát triển đất nước. 
Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, trong điều kiện dịch bệnh kéo dài bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được ổn định, phát triển. Trong đó, các mũi nhọn kinh doanh chính của Tổng công ty tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao, cụ thể là: Doanh thu hoạt động xây lắp đạt hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 52,05% tổng doanh thu; Hoạt động thương mại đạt hơn 1.300 tỷ đồng, chiếm 42,17% tổng doanh thu; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 29 tỷ đồng, thực hiện 121% so với kế hoạch năm 2020. Với sự phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, Tổng công ty Thái Sơn là một trong những doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt 111,7% kế hoạch, tăng 13% so với năm trước.
Hoạt động tài chính của Tổng công ty được duy trì ổn định phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn và tài sản của nhà nước được bảo toàn và phát triển. Từ kết quả sản xuất, kinh doanh đạt được, Tổng công ty đã hạch toán tăng vốn nhà nước gần 8 tỷ đồng, hệ số thanh toán nợ đến hạn và khả năng thanh toán nhanh đều đạt và bảo đảm đúng quy định. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản đạt hiệu quả, trong đó gải quyết được các khoản nợ và huy động vốn theo quy định, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay trong việc thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo lành mạnh về mặt tài chính.
Trong năm 2020, Tổng công ty Thái Sơn triển khai đánh giá lại toàn bộ các dự án đầu tư và nguồn vốn đầu tư để xử lý các tồn đọng; đưa giải pháp phù hợp cho mỗi dự án để thu hồi vốn đầu tư; Tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh đang ổn định, bảo toàn vốn và tạo nguồn thu cho Tổng công ty. Tổng công ty đã quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy trung ương, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc giải thể, thu gọn đơn vị, thoái vốn ở một số công ty cổ phần. Hoàn thiện các bộ quy chế quản lý nợ, quy chế quản lý tài chính, quản lý nội bộ…đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Tiền lương bình quân người lao động gần 10 triệu đồng/người/tháng, đạt 106% kế hoạch năm. 
Qua các chỉ tiêu đánh giá của Cục Tài chính Doanh nghiệp/Bộ Tài Chính, kết quả thể hiện rõ sự minh bạch, số liệu chính xác, tin cậy, là cơ sở để đánh giá, xác định xếp loại doanh nghiệp. 
Từ những kết quả đó, Tổng công ty Thái Sơn đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính đánh giá xếp loại A năm 2020 trên cả 04 tiêu chí. Điều đó đã thêm minh chứng cho sự cố gắng vượt bậc của Tổng công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xứng đáng với tinh thần “Tiên phong là người lính” và truyền thống “Đoàn kết, năng động, trách nhiệm, nghĩa tình, tiên phong, phát triển”, đã hun đúc xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững chắc.
Bài và ảnh: XUÂN TRƯỞNG