Sáng 26-12, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, Tổng công ty Thái Sơn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu hơn 2.711 tỷ đồng (đạt 101% so với kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước hơn 277 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 9,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 105% so với kế hoạch). Đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đột phá góp phần quan trọng trong quá trình triển khai hoạt động, giữ vững cơ cấu tổ chức, ổn định tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019
Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn phát biểu tại hội nghị.

Một trong những kết quả tiêu biểu trong năm đã tạo bước đà cho những năm tiếp theo đó là nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bắt kịp xu hướng chung của các doanh nghiệp trên thế giới. Đồng thời, tái cấu trúc bộ máy điều hành và hoạt động của các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của tổng công ty. Tổng công ty tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là doanh nghiệp quân đội với chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trong năm, Tổng công ty Thái Sơn nhận phụng dưỡng suốt đời thêm một Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, cùng nhiều hoạt động chính sách, an sinh xã hội ý nghĩa khác.

Năm 2020, Tổng công ty Thái Sơn xác định đẩy mạnh các giải pháp phát triển, xây dựng giá trị thương hiệu bền vững, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đồng thời, triển khai hiệu quả, chất lượng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Tổng công ty phấn đấu doanh thu đạt 101% so với năm 2019, lợi nhuận đạt 104% so với năm 2019.
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cong-ty-thai-son-bo-quoc-phong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-san-xuat-kinh-doanh-nam-2019-606248