Ngày 14 – 9 – 2019 tại trụ sở chính Tổng công ty Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, phó chánh văn phòng Tổng công ty tổ chức buổi huấn luyện nghiệp vụ cho 11 đồng chí thuộc đội bảo vệ văn phòng.
Đợt huấn luyện này, các đồng chí được huấn luyện các nội dung cơ bản về các động tác chào và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo vệ, an ninh.