Chiều ngày 30 – 8 – 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Chính trị và Chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thái Sơn tổ chức kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là cán bộ các phòng, ban cơ quan Tổng công ty
Đợt kết nạp đảng viên mới dịp 2 – 9, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức kết nạp cho hai đồng chí CNVQP Võ Thị Diễm Hằng – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh và LĐHĐ Mai Hà Thanh Hùng, vừa được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế toán – tài chính.

Đồng chí CNVQP Võ Thị Diễm Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, đảng viên mới được kết nạp lần này bộc bạch: Đây là một vinh dự tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cũng là trách nhiệm, tinh thần đối với nhiệm vụ của một trưởng phòng đồng thời trang bị lý luận, cương lĩnh chính trị, vai trò tiền phong, gương mẫu, vận động gia đình địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, gắn mình với nhiệm vụ tham mưu xây dựng phòng, Tổng công ty vững mạnh về mọi mặt.
Bài và ảnh: Xuân Trưởng