Vào ngày 21/2/2017 tại trụ sở chính Tổng Công ty Thái Sơn đã diễn ra lễ ký kết liên doanh giữa Tổng công ty Thái Sơn (Thái Sơn Group), Tín Thành Group và Tập đoàn Roberts.
Tín Thành Group là doanh nghiệp hoạt động và phát triển hơn 25 năm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhiên liệu, môi trường và công nông nghiệp công nghệ cao. Là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát khí thải hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Mỹ, Cuba và Việt Nam.
 


 

Tập đoàn Roberts là Tổ chức doanh nghiệp toàn cầu bao gồm Công ty Luật Roberts, Roberts International, Roberts Government Relations Strategies, và Made in USA Works. Tập đoàn Roberts có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc với các nhà hoạch định chiến lược và các quan chức cao cấp của chính phủ, các tập đoàn lớn và 500 công ty, bao gồm những lĩnh vực then chốt trong hệ thống tín dụng toàn cầu. Tập đoàn Roberts là đơn vị có lợi thế trong hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý, quan hệ chính phủ và xây dựng chiến lược phát triển đặc biệt trong kinh doanh và chính trị.

 

Lễ ký kết mở ra cơ hội hợp tác lớn cho cả ba bên, các bên sẽ chính thức triển khai hai dự án quan trọng tại Việt Nam là: dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, dự án Khu kinh tế Vân Phong.