Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá: 56.000 cổ phần của Tổng công ty Thái Sơn tại Cty CP Thiết kế Kiến trúc Map Thái Sơn.
Giá khởi điểm: 560.000.000 đ, tương đương 10.000 đ/cổ phần, chưa VAT.
Người có TSĐG: Tổng công ty Thái Sơn, ĐC: 3 đường 3/2, P.11, Q.10, Tp. HCM.
Nơi có TSĐG: Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Map Thái Sơn, ĐC: 3, đường 3/2, P.11, Q.10, Tp. HCM.
Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Thời gian tìm hiểu doanh nghiệp cổ phần, hồ sơ cổ phần đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ tổ chức đấu giá để thực hiện các thủ tục và đăng ký đấu giá từ ngày 28/12/2020 đến 12h ngày 16/01/2021.
Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu đăng ký tham dự đấu giá: Ngày 15/01/2021, ngày 16/01/2021 và ngày 18/01/2021, trong giờ hành chính.
Thời gian đấu giá: Lúc 14h00 ngày 19/01/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá, 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, Tp. HCM
Chi tiết liên hệ: 0902172692