Xây dựng đơn vị tiên phong trong các nhiệm vụ

Trong hai ngày 01 – 02/02 tại trụ sở chính TPHCM Đảng ủy – Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 cho các đơn vị thành viên. Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch – Tổng Giám đốc chủ trì hội nghị.

Công tác giao nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ tổ chức và xây dựng đơn vị được Thường vụ đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, đồng thời cũng chỉ ra những mặt mạnh yếu để đơn vị kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, trong năm tới hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, nội dung, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh được nhấn mạnh và chú trọng.

Đại tá Phạm Gặp – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu một số chỉ tiêu doanh thu đạt được năm 2020 với doanh thu đạt hơn 3000 tỷ đồng, thu nhập bình quân cho người lao động đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Và nhấn mạnh trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế năm 2021, yêu cầu các đơn vị trực thuộc phấn đấu đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, mạnh dạn mở rộng, giao lưu, tăng cường đoàn kết trên cơ sở, nền tảng, uy tín, thương hiệu sẵn có của Tổng công ty, tăng cường phối kết hợp trên tất cả các phương diện về xây dựng, thương mại, dạy nghề và chuyển giao công nghệ. Trong đó chú trọng phát triển công nghệ cao. Đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị trực thuộc trên các lĩnh vực được giao phát huy các thế mạnh của đơn vị mình, tăng cường đoàn kết, phối kết hợp công tác xây dựng Tổng công ty vững mạnh về mọi mặt, đồng thời tăng cường đầu tư mới các trang thiết bị phục vụ thi công công trình, đầu tư xe mới trong lĩnh vực đào tạo nghề đáp ứng theo tiêu chuẩn mới, phù hợp với quá trình phát triển của đất nước, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vấn đề an toàn trong mọi lĩnh vực, công tác biển báo công trình, logo Tổng công ty, tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng tại mỗi nơi có dấu chân của cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty hoạt động, đứng chân. Để từ đó mỗi đơn vị xác định hoạt động trên lĩnh vực của mình, khắc phục khó khăn và tăng thêm 10% đến 20% chỉ tiêu trong năm mới. Trên nền tảng sẵn có tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ cao và lĩnh vực môi trường, đây là hai lĩnh vực tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế của nước ta và trên thế giới.

Trước khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên, Tổng công ty đã thành lập và tổ chức đoàn công tác đến từng đơn vị kiểm tra, giám sát công tác tài chính và ghi nhận những ý kiến đề xuất của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ để có hướng điều chỉnh, hoàn thiện tại mỗi đơn vị có đặc thù, tình hình khác nhau. Trong đó, đối với nhiệm vụ thi công xây dựng yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác đầu tư năng lực thi công trên tất cả các phương diện như nhân sự, tài chính, phương tiện và thiết bị thi công nhằm nâng cao toàn diện năng lực thi công, song song với đó tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm đối tác, công tác đấu thầu qua mạng, đồng thời chú trọng công tác kê khai thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và công tác bồi dưỡng ký năng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân sự, quản lý chặt chẽ công trình tại cá nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, những nơi có điều kiện khó khăn như biên giới, hải đảo…

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chuyển gtiao công nghệ, đào tạo  nghề…Tổng công ty yêu cầu triển khai kinh doanh phải có phương án, củng cố nhân sự phù hợp với từng thế mạnh, giám sát chặt chẽ công tác quyết toán, kế toán đảm bảo tham mưu kịp thời, chú trọng công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách, thường xuyên tham gia và cập nhật các thay đổi của các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại nhằm tránh những rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong lĩnh vực này, Chủ tịch – Tổng giám đốc lưu ý các đơn vị lập kế hoạch tránh trường hợp dập khuôn, máy móc, lấy số liệu của năm trước để triển khai mà phải có kế hoạch, thăm dò, khảo sát thị trường cụ thể để có hướng đi phù hợp với lợi thế, thế mạnh của đơn vị. Công tác đào tạo nghề có nhiều lợi thế trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc nhấn mạnh hiện Trung tâm không còn lực cản nào đáng kể, và có lợi thế đối với công tác đào tạo cho bộ đội xuất ngũ và học viên dân sự nên đề nghị trong tâm thế mới cán bộ, nhân viên tăng cường đoàn kết, tạo sức bật mới trong năm mới, an tâm, đổi mới, phát triển. “Riêng một số đơn vị chưa giải quyết tồn đọng, không báo cáo và lập phương án đề nghị không giao nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời trong quý I năm 2021 phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành có thể tính đến phương án khác để triển khai tốt hơn” đồng chí Phạm Gặp nhấn mạnh.

Lần này, công tác nhân sự, xây dựng lực lượng, biên chế được Thường vụ đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị quan tâm, đặc biệt trong nhiệm vụ phát triển lĩnh vực rà phá bom mìn, vật nổ, thương mại. Trong những năm qua, lĩnh vực này chưa được đầu tư bài bản và năng lực chưa cao, phải phối hợp hoạt động để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên trong nửa cuối năm 2020 đã có bước chuyển mình đáng kể, có nhiều dự án được ký kết, mang lại doanh thu cho đơn vị. Theo Đại tá Nguyễn Kim Thọ – Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc các đơn vị muốn phát triển bền vững cần xây dựng lực lượng, bổ sung máy móc, thiết bị và phải ưu tiên cho những cá nhân có nhiệt huyết, kinh nghiệm chuyên môn. “Mỗi đơn vị phải xây dựng phương án nhân sự đảm bảo đoàn kết, thống nhất, có phân công, phân nhiệm rồi quy trách nhiệm từng cá nhân để mỗi công trình có cán bộ chủ trì của Tổng công ty, xây dựng thương hiệu qua cách làm hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng, có kế thừa, nối tiếp xây dựng Tổng công ty vững mạnh, bền vững”. Đồng chí Bí thư đảng ủy cũng yêu cầu các đơn vị mạnh dạn đề xuất biên chế, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới đảm bảo hoạt động được thông suốt, thống nhất.

Trong năm 2020 mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với nỗ lực của cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty đã khắc phục khó khăn, đồng sức, đồng lòng đảm bảo kết quả chỉ tiêu đề ra, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

Bài và ảnh: Xuân Trưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *