Lĩnh vực khác

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh nòng cốt, Tổng công ty Thái Sơn mang đến cho khách hàng những dịch vụ đa dạng và toàn diện, như: nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, truyền thông và giải trí… 

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh nòng cốt, Tổng công ty Thái Sơn còn duy trì và phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh phụ trợ nhằm đa dạng hóa loại hình cũng như hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của những lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm, mang đến cho khách hàng những dịch vụ đa dạng và toàn diện, như: nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, truyền thông và giải trí… Kinh doanh xăng dầu và đầu tư tài chính cũng là lĩnh vực ưu tiên và định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Thái Sơn.

CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
SẢN XUẤT PHÂN BÓN
CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *