Dự án đường tuần tra biên giới Đồn Đăk Blô tỉnh Kom Tum

– Địa điểm: tỉnh Kon Tum

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 47/Bộ Tổng tham mưu

– Tên và số hợp đồng: Hợp đồng số 394/HĐTC-XD ngày 18/12/2008 về việc thi công xây dựng đường TTBG đồn 665 Đắk BLô tỉnh Kon Tum

– Hình thức hợp đồng: Nhà thầu thi công xây lắp

– Giá trị hợp đồng: 51.555.000.000 đ

– Quy mô dự án:

+ Loại công trình: Cấp VI miền núi

– Thời gian thực hiện: 2008 -2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *