CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT THÔNG BÁO

Công ty đấu giá hợp danh bất động sản việt thông báo đấu giá: 2.400.000 cổ phần của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn.

GKĐ: 26.788.800.000 VND, tương đương 11.162 VND/cổ phần, chưa VAT.

Người có TSĐG: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn, địa chỉ: Số 3, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Nơi có TSĐG: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thái Sơn, địa chỉ: Số 3, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Tiền đặt trước: 2.678.880.000 VND.

Các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ tổ chức đấu giá để thực hiện các thủ tục và đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ ngày 8-3-2023 trong giờ hành chính.

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ ngày 6-3-2023 đến 16 giờ ngày 8-3-2023.

Thời gian đấu giá: 9 giờ ngày 16-3-2023, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh bất động sản Việt, 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh (điện thoại: 0902.172.692)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *